Trường THCS Thủ Khoa Huân tổ chức lễ trao học bổng MOBIFONE cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường